TRABZON İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ PAYDAŞ ANALİZ ANKETİ

Sayın Katılımcı, 2019-2023 Stratejik Planı hazırlık çalışmaları kapsamında katılımcılık ilkesi gereğince müdürlüğümüzün faaliyet ve hizmetlerinin etkinlik ve verimliliğinin artırılması amacıyla sizlerin görüş, öneri ve değerlendirmelerinize ihtiyaç duyulmaktadır. Anketimize göstereceğiniz ilgi ve değerli zamanınız için şimdiden teşekkür ederiz. Not: Ankete vereceğiniz cevap ve bilgiler diğer kişi, kurum veya kuruluşlarla paylaşılmayacak; sadece müdürlüğümüzün stratejik plan çalışmalarında kullanılacaktır.
Kişisel Bilgiler
Mesleğiniz :  
Kıdem :  
Yaş :  
Öğrenim Durumu :  
Cinsiyet :  
Sorular-Görüşler
1- Trabzon  İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün hangi faaliyet ve hizmetleri sizin için önceliklidir?  
2- Milli Eğitim Müdürlüğünün olumlu bulduğunuz yönleri nelerdir?  
3- Milli Eğitim Müdürlüğünün olumsuz ya da geliştirilmesi gereken yönleri nelerdir?  
4- Trabzon Milli Eğitim Müdrülüğünden beklentileriniz nelerdir?  
5- Kurumunuzun Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde yapmasını düşündüğünüz faaliyet, proje ve etkinlikler nelerdir?  
6- Yukarıdaki maddeler dışında belirtmek istediğiniz görüş, öneri ve beklentilerini yazınız.  


 
Anasayfa

İletişim İçin
Trabzon MEM AR-GE Birimi
0462 223 55 52 - 14 argetrabzon@gmail.com