Strarejik Planlama Ön Hazırlık Çalışmaları Kapsamında

 Görüş Anketi

Değerli katılımcı, kurumsal politikalarımıza açıklık kazandırmak için Stratejik Planımızı hazırlamaktayız. Stratejik planın en önemli özelliği, her yönüyle varolan durumun ortaya konularak geleceğe yönelik yönlendirici stratejilerin saptanmasına olanak vermesidir. Farklı paydaş ve katılımcıların görüş ve düşüncelerinin belirlenmesi, planlamanın sağlıklı ve çok boyutlu bir anlayışla ele alınmasına olanak sağlayacaktır. Bu çerçevede, hiç kuşkusuz ki, Kurumumuz çalışanları ve yöneticilerinin de görüş ve düşünceleri de önümüzdeki dönemde izlenecek politikalar açısından büyük önem taşımaktadır. Bunun için sizden, aşağıdaki her maddeye ilişkin uygun bulduğunuz seçenek kutusunu işaretleyerek belirtmeniz istenmektedir. Anket sonuçları bilimsel yöntemlerle değerlendirilecek olup başka amaçla kullanılmayacaktır. O nedenle, anketi dolduranın kimliği önem taşımamaktadır. Katkılarınız için şimdiden teşekkür ederiz.
Okul Bilgisi
Okul/kurumun Bulunduğu İlçe :  
Okul/Kurumun Adı (İsteğe Bağlı) :
Okul/Kurumun Türü :
Kişisel Bilgiler
Milli Eğitim Müdürlüğü İle İlişkiniz :  
Branşı :
Kıdem :  
Yaş :  
Öğrenim Durumu :  
Cinsiyet :  
Sorular-Görüşler
1.      Kurum Hizmet üretilen kişilerin (öğretmen, öğrenci, veli vb.) memnuniyetini esas alır.
 
2.     Hizmet odaklıdır.
 
3.      Problemlere çözüm üretir.
 
4.      Yenilikçidir.
 
5.     Kaliteli hizmet sunar.
 
6.     Şeffaftır.
 
7.      Erişilebilirdir.
 
8.    Kurumun fiziki yapısı ve hizmet koşulları uygundur.
 
9.      Kurum, toplumun her kesiminden kurum/kuruluş/kişilere açıktır ve hizmette fırsat eşitliği sağlanmaktadır.
 
10.  Teknolojik imkanları yeterlidir
 
11.  Müdürlüğümüz finansal kaynakların dağıtılmasında ve yönetilmesinde verilere dayalı olarak çalışır.
 
12. Müdürlüğümüz yürürlükteki stratejik plan doğrultusunda yönetilmektedir. 
 
13.  Müdürlük bütçesinin Stratejik Planda belirlenen amaçlar doğrultusunda yapılandırılması sürdürülebilir şekilde devam etmektedir.
 
14.  Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planı Aylık Eylem planlarıyla işlevsel bir şekilde uygular.
 
15.  Kurumun yapılan talepleri karşılanma düzeyi yeterlidir.
 
16. Kurum kendi görev alanı dışında gerçekleştirilen sosyal, sportif ve kültürel faaliyetleri de desteklemektedir.
 
17.  Kurum, çevre sorunlarına önem vermekte ve çözülmesinde olumlu katkılar sağlamaktadır.
 
18.  Kurum, ürettiği projelerle ilimizde yaşayanların genel memnuniyet düzeyine katkı sağlamaktadır.
 
19.   Kurum, paydaşlarını destekleyerek harekete geçirmektedir.
 
20.  Kurum, sosyal sorumluluk projeleri ile toplumsal gelişime katkı sağlamaktadır.
 
21.  Sizce kurumumuzda iyileştirilmesi gereken hususlar var mı, varsa bunlar nelerdir?
 
 
Anasayfa

İletişim İçin
Trabzon MEM AR-GE Birimi
0462 223 55 52 - 14 argetrabzon@gmail.com